Reklamační formulář

REKLAMAČNÍ - VÝMĚNNÝ FORMULÁŘ

WWW.ALP Shoes s.r.o.

1obuv.cz

Číslo objednávky

 

Datum převzetí zboží kupujícím

 

Jméno a příjmení

 

Obchodní firma

 

Adresa kupujícího

 

Telefon

 

e-mail

 

Název banka

 

Kód banky

 

Bankovní účet

 

 

DŮVOD K ZASLÁNÍ OBUVI:

Odstoupení od smlouvy do 30 dní

 

Výměna zboží za jinou velikost, barvu, zboží

 

Reklamace zboží

 

 

INFORMACE O ZBOŽÍ, KTERÉ ZASÍLÁM A KTERÉ CHCI NÁSLEDNĚ OBDRŽET

 

Chci vyměnit/vrátit

       

KÓD ZBOŽÍ

NÁZEV ZBOŽÍ

BAREVNÁ KOMBINACE

VELIKOST

CENA

 

 

 

 

 

POZNÁMKA

       

 

 

 

 

 

 

Přeji si vyměnit/obdržet

       

KÓD ZBOŽÍ

NÁZEV ZBOŽÍ

BAREVNÁ KOMBINACE

VELIKOST

CENA

 

 

 

 

 

POZNÁMKA

       

 

 

 

 

 

 

REKLAMACE OBUVI

DETAILNÍ POPIS VADY NEBO VAD VÝROBKU: …………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………………………………………………

 

Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit tyto doklady, jež byly zaslány spolu se zbožím: Daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Tyto dokumenty jsou nezbytné pro uplatnění případné reklamace. Bez kompletně vyplněného formuláře není možné reklamaci vyřídit. Reklamace se řídí Reklamačním řádem, jež je k dispozici na stánkách www.1obuv.cz a při posuzování reklamace bude reklamační technik mimo jiné vycházet z Návodu na údržbu a z návodu Vyber si správnou velikost. Oba tyto dokumenty jsou na našich stránkách www1obuv.cz

 

Datum : …………………………………………………             Podpis ....................................................